banner
banner
logo

Report

Scam

Acx fx lừa đảo ép buộc tôi vào lệnh đểu cháy 22000usd

image of user

#E8DDC09F0AC0

04/01/2023

Acx fx lừa đảo ép buộc tôi vào lệnh đểu cháy 22000usd

Tôi nói ko muốn vào lệnh nữa vì muốn rút ít tiền về, kỹ thuật sàn nghe vậy ép tôi vào lệnh đểu để cháy hết, trong 1 đêm gọi hơn 10 cuộc lúc 11h giờ đêm, tài khoản của tôi 1017413 \nTổng 4 lần vào vốn: 10.263USD = 238.000.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi tám triệu đồng)\nKhi vào vốn có lợi nhuận tôi muốn rút ít tiền về thuốc men cho người thân bị ung thư xương nằm một chỗ, Tư Vấn Kim Cương nghe vậy cố tình cho 1 lệnh âm rất lớn buy natgas-spot đến 20 làm cháy luôn tài khoản qua ngày hôm sau. Hôm đó Tôi gọi điện thoại cho Kim Cương để giúp đỡ nhưng cố tình không nghe & đổ thừa do tôi là người vào lệnh.

1/2

icon

Reported Broker

hình ảnh

ACX

Regulated time: 1 - 5 years

icon

Other reports about this broker

Do you face the same problem ?

Let us help you get back your money

Send report
icon

Other problems

View more
icon
logo
InfoFinance do not provide investment advice. Please note that by investing in and/or trading financial instruments, commodities and any other assets, you are taking a high degree of risk and you can lose all your deposited money. You should engage in any such activity only if you are fully aware of the relevant risks
Our partners
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh

Social Media:

icon
icon
icon
icon
icon

CONTACT US

Support/consult to traders:

CS@infofx.vn

Hotline/Zalo/Telegram:

0904 096 829 / 093 1085 659