logo

Report

Missappropriation of Clients Fund

Bostonmex đánh cháy TK KH

image of user

#E03C7AE61B81

12/01/2023

Bostonmex đánh cháy TK KH

Tôi gửi mail này để cung cấp các bằng chứng từ ngày đầu tôi được mời gọi đầu tư vốn vào sàn Bostonmex. Và quá trình đầu tư của tôi, một người chưa có nhiều kiến thức đầu tư nên tuyệt đối tin tưởng vào sàn và các bạn được gọi là chuyên gia hỗ trợ. Tất cả lệnh, các lựa chọn đầu tư, cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số đều đánh theo bạn hỗ trợ trực tiếp hướng dẫn. Tôi liên tục vào thêm vốn để gỡ cũng do đề nghị và hứa hẹn của các chuyên gia hỗ trợ và tôi liên tục bị cháy tài khoản tới 3 lần, 2 lần cháy tk của tôi và 1 lần cháy tài khoản . Tổng số tiền cháy lên đến 50000 đô la. Bạn sale mời tôi vào đầu tư là bạn Hoàng Anh (đt 0962785550). Em Thành chuyên gia hỗ trợ trực tiếp đưa lệnh làm tôi cháy 1 số tiền lớn lên đến 95000 đô la. (đt 0914302613), anh Phong, trưởng phòng chuyên gia cũng hỗ trợ lệnh và đề nghị tôi vào thêm vốn, Bạn Thịnh chuyên gia hỗ trợ là người trực tiếp làm cháy tk của tôi do lỗi chủ quan (đt 0947160965). Bạn Hữu Trí, chuyên gia hỗ trợ nhưng không hề hỗ trợ tôi 1 chút nào. Tôi cam kết mọi thông tin hình ảnh tôi cung cấp là hợp lệ, đúng sự thật.

icon

Reported Broker

hình ảnh

BOSTONMEX

Regulated time: 1 - 5 years

icon

Other reports about this broker

Do you face the same problem ?

Let us help you get back your money

Send report
icon

Other problems

View more
icon
logo
InfoFinance do not provide investment advice. Please note that by investing in and/or trading financial instruments, commodities and any other assets, you are taking a high degree of risk and you can lose all your deposited money. You should engage in any such activity only if you are fully aware of the relevant risks
Our partners
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh

Social Media:

icon
icon
icon
icon
icon

CONTACT US

Support/consult to traders:

CS@infofx.vn

Hotline/Zalo/Telegram:

0904 096 829 / 093 1085 659