logo

Report

Missappropriation of Clients Fund

IB sàn Qbig lừa đảo nhà đầu tư

image of user

#705E1038BDC0

12/01/2023

IB sàn Qbig lừa đảo nhà đầu tư

Tôi có mở tài khoản tại sàn Qbig, bạn sale gọi đến hứa hẹn có chuyên gia kèm 1:1 với tôi. Sao khi tôi vào vốn thì có một người gọi đến xưng là chuyên gia sàn Qbig sẽ hỗ trợ tôi. Bình thường bạn ấy sẽ đọc lệnh cho tôi đi, bạn yêu cầu tôi đi lot lớn và phải nghe theo bạn. Cuối cùng tài khoản tôi cháy sạch hơn 34.000$

Tôi viết lên đây mong Info finance hỗ trợ tôi lấy được phần nào đó

Ngoài ra tôi cũng muốn khuyên các nhà đầu tư đừng nhẹ dạ cả tin giống trường hợp của tôi

1/2

icon

Reported Broker

hình ảnh

QBIGINVEST

Regulated time: 1 - 5 years

icon

Other reports about this broker

Do you face the same problem ?

Let us help you get back your money

Send report
icon

Other problems

View more
icon
logo
InfoFinance do not provide investment advice. Please note that by investing in and/or trading financial instruments, commodities and any other assets, you are taking a high degree of risk and you can lose all your deposited money. You should engage in any such activity only if you are fully aware of the relevant risks
Our partners
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh

Social Media:

icon
icon
icon
icon
icon

CONTACT US

Support/consult to traders:

CS@infofx.vn

Hotline/Zalo/Telegram:

0904 096 829 / 093 1085 659