logo

Report

Missappropriation of Clients Fund

LiteFinance lừa đảo

image of user

#4BBC59E3CDD1

05/01/2023

LiteFinance lừa đảo

Cac Bạn nên tránh sàn LiteFinance này đã rất nhiều người bị lừa chiếm đoạt hết toàn bộ tài sản tong đó mình Bị mất hơn $3500, Lite sẽ rut hết tiên cua bạn trong tat ca tai khoan cua ban.

Litefinace Chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nhà đầu tư

Tôi mở lệnh sell stock và tôi giữ qua đêm lệnh, khi sang giờ mở cửa, gia stock giảm và tôi có 161 shares cua SNOW stock, nhưng LiteFinace tự động cut hai lênh của tôi tổng cộng 120 shares trước giờ mở cửa đóng lệnh, giá tôi sell la ở mức giá 133.26 $ va khi gia mở cửa la 116$ và phân lời nhậu la khoang 17$ cho 1 share. Nhưng LiteFinance tự động cut 120 shares cua tôi ngay tại mức giá tôi sell ngay truoc khi Litefinance giao dịch tai 8h30 : 53 giây và 8h31: 16 giây.

Hành động lừa đảo này của Sàn Lite Finance đã làm tôi thiệt hại tren 3000 đô. Đồng thời Litefinnce còn tự động rút toàn bộ tiền trong tài khoản khác của tôi tổng cộng hơn 4500 $ . Hành dộng này của sàn Litefinance có thể được xem như là một hinh thức ăn cắp tiền trắng trợn nhất của nhà dầu tư mà tôi từng chứng kiến. Tôi dã từng trade ở các sàn uy tín khác như ICMarket, IG, tới khi một người bạn của tôi giới thiệu sàn Liteforex để tôi thử trade nhưng không ngờ lại là một sàn lừa đảo ăn cắp tiền của người chơi.

Tôi đã liên lạc với bên Litefinance nhưng đáp lại là có một người nói đang kiểm tra lại nhưng không có bất kỳ một hành dong nào.

Litefinance vừa cut lệnh lời của tôi vừa lấy tiên trong tai khoan, mắc dù tôi đã để trong hai tai khoan khac nhau nhưng LitFinance tư đọng lấy hết.

Tôi sẽ báo cáo vấn đề lừa đảo này với chính quyền để đưa ra ánh sang nhóm lừa đao tiền của nhà đầu tư

Các ban trade trong LiteFinance nên rút tiền ra ngay trước khi san Lite Finance tự động lấy tiền trong tài khoản cua bạn mà bạn không thể làm gì được.

Tối rất bức xúc khi bị LiteFinance cướp trắng trợn hon 4500$ . Hy vong mọi người tránh để không bị cướp mất tiền đầu tư. Tôi cung đang cố gắng để báo cáo vấn đề lừa đảo này với công an về vấn đề lừa đảo qua mạng chiếm đoạt tài sản của sàn LiteFinance.

icon

Reported Broker

hình ảnh

LITEFINANCE

Regulated time: 10 - 15 years

icon

Other reports about this broker

Do you face the same problem ?

Let us help you get back your money

Send report
icon

Other problems

View more
icon
logo
InfoFinance do not provide investment advice. Please note that by investing in and/or trading financial instruments, commodities and any other assets, you are taking a high degree of risk and you can lose all your deposited money. You should engage in any such activity only if you are fully aware of the relevant risks
Our partners
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh

Social Media:

icon
icon
icon
icon
icon

CONTACT US

Support/consult to traders:

CS@infofx.vn

Hotline/Zalo/Telegram:

0904 096 829 / 093 1085 659