logo

Report

Missappropriation of Clients Fund

MẤT 15,000$ TRONG VÒNG 1 TUẦN .YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NHƯNG CHỈ ĐƯỢC 1,000$

image of user

#C67E914F3B90

12/01/2023

MẤT 15,000$ TRONG VÒNG 1 TUẦN .YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NHƯNG CHỈ ĐƯỢC 1,000$

Ngày 15/09 tôi nạp 10,000$ vào tài khoản, trong ngày IB đưa hơn 40 lệnh làm tài khoản tôi bị âm .Họ yêu cầu tôi nạp thêm tiền để xử lý, tôi nạp thêm 5,000$ nhưng vẫn không xử lý được. Họ lại yêu cầu tôi nạp 10,000$-20,000$ .Tôi không thể và tài khoản bị Stopout ngày 23/09/21. Sau đó tôi có gọi khiếu nại và họ bỏ vào TK của tôi 5,000$ có IB trade có lãi ,nhưng không cam kết là bao nhiêu tiền, tôi yêu cầu đủ số vốn ban đầu nhưng họ không trả lời

1/2

icon

Reported Broker

hình ảnh

BOSTONMEX

Regulated time: 1 - 5 years

icon

Other reports about this broker

Do you face the same problem ?

Let us help you get back your money

Send report
icon

Other problems

View more
icon
logo
InfoFinance do not provide investment advice. Please note that by investing in and/or trading financial instruments, commodities and any other assets, you are taking a high degree of risk and you can lose all your deposited money. You should engage in any such activity only if you are fully aware of the relevant risks
Our partners
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh

Social Media:

icon
icon
icon
icon
icon

CONTACT US

Support/consult to traders:

CS@infofx.vn

Hotline/Zalo/Telegram:

0904 096 829 / 093 1085 659