logo

Report

Missappropriation of Clients Fund

Sàn EXNESS can thiệp lệnh

image of user

#17FB5A1EE339

10/02/2023

Sàn EXNESS can thiệp lệnh

Ngày 13/10, tôi cũng thực hiện giao dịch mua 0.10 lot mã XAUUSD của sàn Exness và cũng đặt cắt lỗ ở vùng giá 1 673.0. Thế nhưng, sàn Exness lại không cắt lỗ ở vùng tôi đã đặt, mà lại đi cắt lỗ ở vùng giá 1 666.561 và làm cho tài khoản của tôi bị âm.Tôi cũng đã liên hệ với sàn Exness để mong được giải đáp thắc mắc, thế nhưng từ đó đến nay, tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ sự phản hồi nào từ phía sàn.

Tôi mong quý cơ quan chức năng hỗ trợ trường hợp của tôi.

icon

Reported Broker

hình ảnh

EXNESS

Regulated time: 10 - 15 years

icon

Other reports about this broker

Do you face the same problem ?

Let us help you get back your money

Send report
icon

Other problems

View more
icon
logo
InfoFinance do not provide investment advice. Please note that by investing in and/or trading financial instruments, commodities and any other assets, you are taking a high degree of risk and you can lose all your deposited money. You should engage in any such activity only if you are fully aware of the relevant risks
Our partners
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh

Social Media:

icon
icon
icon
icon
icon

CONTACT US

Support/consult to traders:

CS@infofx.vn

Hotline/Zalo/Telegram:

0904 096 829 / 093 1085 659