logo

Report

Missappropriation of Clients Fund

Sàn Rosystyle Wealth lừa đảo

image of user

#6570F48400B9

05/01/2023

Sàn Rosystyle Wealth lừa đảo

Vào tháng 06/2021, nhân viên của sàn Rosystyle Wealth kêu gọi tôi đầu tư chứng khoán quốc tế, với hình thức tự động giao dịch và phân chia lợi nhuận. Trong thời gian đó một nhân viên khác của sàn giả mạo người chơi kết bạn với tôi nhằm mục đích lôi kéo tôi nạp tiền. Từ tháng 7/2021 đến tháng 10/2021 sàn vẫn để tôi rút tiền về tài khoản, mục đích tạo niềm tin và lôi kéo tôi nạp tiền vào sàn với số tiền lớn hơn số tiền đã rút. Tổng cộng tôi đã nạp vào sàn với số tiền 15 tỷ đồng, Từ tháng 11/2021 đến nay, sàn viện đủ lý do và không cho tôi rút tiền.

icon

Reported Broker

hình ảnh

ROSYSTYLE WEALTH

Regulated time: Less than 1 year

icon

Other reports about this broker

Do you face the same problem ?

Let us help you get back your money

Send report
icon

Other problems

View more
icon
logo
InfoFinance do not provide investment advice. Please note that by investing in and/or trading financial instruments, commodities and any other assets, you are taking a high degree of risk and you can lose all your deposited money. You should engage in any such activity only if you are fully aware of the relevant risks
Our partners
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh

Social Media:

icon
icon
icon
icon
icon

CONTACT US

Support/consult to traders:

CS@infofx.vn

Hotline/Zalo/Telegram:

0904 096 829 / 093 1085 659