logo

Report

Missappropriation of Clients Fund

Yêu cầu IB Hoàng Chung lừa đảo trả lại tiền cho khách hàng

image of user

#A0C0582D4E5B

08/09/2023

Yêu cầu IB Hoàng Chung lừa đảo trả lại tiền cho khách hàng

Tôi được bạn Hoàng Chung hỗ trợ tạo TK và là bạn hỗ trợ cho tôi trong suốt quá trình từ mở tài khoản đến nạp tiền và vào lệnh làm cháy tài khoản của tôi chỉ trong 3 ngày.


Tài khoản của tôi nạp vào 500$ và bạnHoàng Chung vào lệnh liên tục lot lớn và liên tục sell đáy, buy đỉnh, rồi đánh khóa tài khoản. Lúc lệnh âm 1 nửa tôi bảo thoát hết lệnh nhưng ib Hoàng Chung không cho, bảo để Hoàng Chung đánh tiếp. Rồi cháy tài khoản.


Sau khi đánh cháy tài khoản của tôi thì Hoàng Chung chặn hết thông tin liên lạc.


Tôi rất mong trung tâm hỗ trợ tôi để IB Chung trả lại tiền cho tôi.

11:41
1/10

icon

Reported Broker

hình ảnh

OCEIX

Regulated time: 1 - 5 years

icon

Other reports about this broker

Do you face the same problem ?

Let us help you get back your money

Send report
icon

Other problems

View more
icon
logo
InfoFinance do not provide investment advice. Please note that by investing in and/or trading financial instruments, commodities and any other assets, you are taking a high degree of risk and you can lose all your deposited money. You should engage in any such activity only if you are fully aware of the relevant risks
Our partners
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh

Social Media:

icon
icon
icon
icon
icon

CONTACT US

Support/consult to traders:

CS@infofx.vn

Hotline/Zalo/Telegram:

0904 096 829 / 093 1085 659