logo

Report

Missappropriation of Clients Fund

Zeno markets lừa đảo nhà đầu tư,

image of user

#A24E00013CAE

27/12/2022

Zeno markets lừa đảo nhà đầu tư,

Zeno markets lừa đảo nhà đầu tư, cho IB đi lừa đảo đưa lệnh cháy sạch tài khoản. Còn xúi giục NDT đi vay nóng xoay tiền gồng lỗ.

Đúng là bọn máu lạnh, không có tính người, bọn khốn đó lừa cháy của tôi hơn 2 tỷ. Ăn trên đồng tiền sương máu của NĐT. Anh chị em trader tránh xa sàn ZENO MARKETS RA.

Bọn m sẽ không được yên thân

icon

Reported Broker

hình ảnh

ZENO MARKETS

Regulated time: 1 - 5 years

icon

Other reports about this broker

Do you face the same problem ?

Let us help you get back your money

Send report
icon

Other problems

View more
icon
logo
InfoFinance do not provide investment advice. Please note that by investing in and/or trading financial instruments, commodities and any other assets, you are taking a high degree of risk and you can lose all your deposited money. You should engage in any such activity only if you are fully aware of the relevant risks
Our partners
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh

Social Media:

icon
icon
icon
icon
icon

CONTACT US

Support/consult to traders:

CS@infofx.vn

Hotline/Zalo/Telegram:

0904 096 829 / 093 1085 659