logo

Report

Missappropriation of Clients Fund

ZFX BROKER ĂN DÙA THUA GIẬT – TRỘM KHÔNG ĐƯỢC THÌ CƯỚP – CƯỚP MÀY CÒN LÀ THÌ TAO TRUY SÁT CHÔN SỐNG MÀY LUÔN

image of user

#C70CC66973FF

06/01/2023

ZFX BROKER ĂN DÙA THUA GIẬT – TRỘM KHÔNG ĐƯỢC THÌ CƯỚP – CƯỚP MÀY CÒN LÀ THÌ TAO TRUY SÁT CHÔN SỐNG MÀY LUÔN

Hay khác hơn, bạn đã thực hiện việc đóng linh bởi một cái platform ẨN có giá Buy , sell có chênh lệch với Platform bạn đang theo dõi từ 100 pip trở lên . Vì vậy bạn cần quay phim chụp ảnh tức thì( tốt nhất nên có camera quay lại màng hình gd ), bạn sẽ lột mặt trộm cắp của nó,vì tại thời điểm đóng linh cái chart bạn đang theo dõi không có mức giá này, hoặc khác hơn nó sẽ biểu hiện giá nến và thời gian đóng linh không khớp . Nhưng bạn phải quay chụp liên , vì sau đó vài phút nó tự điều chỉnh về đường giá chung,vì vậy cái chart của nó cũng sẽ điều chỉnh như chart giá chung của của thi trường nhé.\n\n2 . Nó giãn Spread rất kinh khủng cũng từ 100 pip trở lên ( khi nó cần cướp )\n\n3 .


1/4

icon

Reported Broker

hình ảnh

ZFX

Regulated time: 5 - 10 years

icon

Other reports about this broker

Do you face the same problem ?

Let us help you get back your money

Send report
icon

Other problems

View more
icon
logo
InfoFinance do not provide investment advice. Please note that by investing in and/or trading financial instruments, commodities and any other assets, you are taking a high degree of risk and you can lose all your deposited money. You should engage in any such activity only if you are fully aware of the relevant risks
Our partners
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh

Social Media:

icon
icon
icon
icon
icon

CONTACT US

Support/consult to traders:

CS@infofx.vn

Hotline/Zalo/Telegram:

0904 096 829 / 093 1085 659