logo

Report

Missappropriation of Clients Fund

ZFX CHIẾN LƯỢC CƯỚP TIỀN CỦA BỌN LỪA ĐẢO TOÀN CẦU

image of user

#376CC1E64277

06/01/2023

ZFX CHIẾN LƯỢC CƯỚP TIỀN CỦA BỌN LỪA ĐẢO TOÀN CẦU

Nhưng bản chất và hoạt động của chúng là sàn cướp tiền, thông qua các thủ thuật làm cháy tài khoản khách hàng. Vì vậy nếu chỉ là IB bình thường, thì cần tìm sàn có hoạt động bình thường Nếu chấp nhân vì tiền tao sẽ làm cướp,và từ IB chỉ là trá hình, vỏ bọc - dụ khách về sàn làm cháy tài khoản, ăn chia 4 :6 , cần đòi cho đúng giá hoặc tìm có thiết kế giành cho việc cướp tiền \nB .


1/2

icon

Reported Broker

hình ảnh

ZFX

Regulated time: 5 - 10 years

icon

Other reports about this broker

Do you face the same problem ?

Let us help you get back your money

Send report
icon

Other problems

View more
icon
logo
InfoFinance do not provide investment advice. Please note that by investing in and/or trading financial instruments, commodities and any other assets, you are taking a high degree of risk and you can lose all your deposited money. You should engage in any such activity only if you are fully aware of the relevant risks
Our partners
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh

Social Media:

icon
icon
icon
icon
icon

CONTACT US

Support/consult to traders:

CS@infofx.vn

Hotline/Zalo/Telegram:

0904 096 829 / 093 1085 659