logo
icon

BICE

Quốc gia:

icon

Argentina

Thời gian giám sát: Dưới 1 năm

Điểm đánh giá

1.08

Tên đầy đủ

BANCO ARGENTINO DE DESARROLO


Sản phẩm giao dịch

Cổ phiếu


Nền tảng giao dịch


Tình trạng giám sát

Không giám sát quản lý


Email hỗ trợ


Điện thoại liên hệ

+54 800 444 2423

Giấy phép

0.00


Mức độ rủi ro

0.45


Chất lượng quản lý

1.77


Chất lượng vận hành

2.60


Chất lượng phần mềm

2.65

BICE là ngân hàng đại chúng cung cấp nguồn tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, các công ty vừa và nhỏ và các nền kinh tế khu vực.

Nó cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các nhà xuất khẩu, hỗ trợ các cơ hội kinh doanh trong chuỗi giá trị để nâng cao khả năng cạnh tranh và quản lý niềm tin để thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng chiến lược cho đất nước.

logo
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi mang tính chất tham khảo tổng hợp, nhà đầu tư cần cân nhắc và tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi đầu tư của mình. Info Finance không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của nhà đầu tư.
Chúng tôi hân hạnh hợp tác cùng
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh