logo
icon

CGVM

Quốc gia:

icon

Argentina

Thời gian giám sát: Dưới 1 năm

Điểm đánh giá

0.55

Tên đầy đủ

Compañía General de Valores Mobiliarios S.A.


Sản phẩm giao dịch

Cổ phiếu


Nền tảng giao dịch


Tình trạng giám sát

Không giám sát quản lý


Email hỗ trợ

info@cgvm.com.ar


Điện thoại liên hệ

+54 11 4313 4188

Giấy phép

0.00


Mức độ rủi ro

0.00


Chất lượng quản lý

0.81


Chất lượng vận hành

2.40


Chất lượng phần mềm

1.85

Nó đã hoạt động tại Thị trường chứng khoán Buenos Aires từ năm 1981, với tư cách là Đại lý môi giới, tiếp tục hoạt động vào năm 1994 với tên Sociedad de Bolsa Merval.

Nó hiện được đăng ký làm đại lý thanh toán và bù trừ và đại lý giao dịch riêng với số 182 trong sổ đăng ký do Ủy ban Chứng khoán Quốc gia duy trì theo quy định của Luật Thị trường Vốn mới (số 26.831) và Nghị định của nó. Quy định 1023/13.

logo
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi mang tính chất tham khảo tổng hợp, nhà đầu tư cần cân nhắc và tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi đầu tư của mình. Info Finance không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của nhà đầu tư.
Chúng tôi hân hạnh hợp tác cùng
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh