logo
icon

CRUNCH RISK

Quốc gia:

icon

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Thời gian giám sát: Dưới 1 năm

Điểm đánh giá

0.39

Tên đầy đủ

CRUNCH RISK


Sản phẩm giao dịch

Kim loại, Hợp đồng tương lai


Nền tảng giao dịch


Tình trạng giám sát

Không giám sát quản lý


Email hỗ trợ


Điện thoại liên hệ

+1 832 474 3299

Giấy phép

0.00


Mức độ rủi ro

0.00


Chất lượng quản lý

0.70


Chất lượng vận hành

1.60


Chất lượng phần mềm

1.00

Crunch Risk là một công ty môi giới và quản lý rủi ro về giá chuyên về một loạt hợp đồng tương lai về kim loại màu và kim loại cơ bản. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng kiến thức tốt nhất và khả năng tiếp cận thị trường hàng hóa tương lai một cách chính trực và lịch sự. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt việc giấu tên cho khách hàng trong mọi trường hợp.

logo
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi mang tính chất tham khảo tổng hợp, nhà đầu tư cần cân nhắc và tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi đầu tư của mình. Info Finance không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của nhà đầu tư.
Chúng tôi hân hạnh hợp tác cùng
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh