logo
icon

EASL BROKERS

Quốc gia:

icon

Nigeria

Thời gian giám sát: Dưới 1 năm

Điểm đánh giá

0.63

Tên đầy đủ

EL-ELYON ALLIANCE & SECURITIES LIMITED


Sản phẩm giao dịch

Cổ phiếu


Nền tảng giao dịch


Tình trạng giám sát

Không giám sát quản lý


Email hỗ trợ

info@el-elyonsecurities.org


Điện thoại liên hệ

+234 812 991 1952

Giấy phép

0.00


Mức độ rủi ro

0.00


Chất lượng quản lý

0.80


Chất lượng vận hành

2.40


Chất lượng phần mềm

2.74

Chúng tôi là chuyên gia quản lý danh mục đầu tư. Cán bộ của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý danh mục đầu tư cho một nhóm khách hàng được lựa chọn.


Chuyên môn của chúng tôi tập trung vào việc phát triển và bảo toàn tài sản cho cả nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn.

logo
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi mang tính chất tham khảo tổng hợp, nhà đầu tư cần cân nhắc và tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi đầu tư của mình. Info Finance không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của nhà đầu tư.
Chúng tôi hân hạnh hợp tác cùng
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh