logo
icon

LIQUIDITYX

Quốc gia:

icon

Hy Lạp

Thời gian giám sát: 1 - 5 năm

Điểm đánh giá

3.20

Tên đầy đủ

CAPITAL SECURITIES S.A.


Sản phẩm giao dịch

Ngoại hối, Tiền điện tử, Hàng hóa, Chỉ số, Cổ phiếu


Nền tảng giao dịch

MT4 Nhãn trắng, MT5 Nhãn trắng


Tình trạng giám sát

Có giám sát quản lý


Email hỗ trợ

info@liquidityx.com


Điện thoại liên hệ

+30 21 1199 5046

Giấy phép

2.00


Mức độ rủi ro

4.14


Chất lượng quản lý

2.67


Chất lượng vận hành

3.00


Chất lượng phần mềm

4.00

Trang web này (www.liquidityx.com/eu) được điều hành bởi Capital Securities S.A., một Công ty Đầu tư của Hy Lạp, được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Thị trường Vốn Hy Lạp (“HCMC”) với giấy phép số 2/11/24.5.1994. Công ty được đăng ký tại Hy Lạp theo GEMI với số đăng ký 31387/06/Β/94/18. Capital Securities S.A. được đăng ký tại 58, Metropoleos Street, 105 63, Athens, Hy Lạp.


Capital Securities S.A. sở hữu và vận hành thương hiệu “LiquidityX”.

logo
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi mang tính chất tham khảo tổng hợp, nhà đầu tư cần cân nhắc và tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi đầu tư của mình. Info Finance không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của nhà đầu tư.
Chúng tôi hân hạnh hợp tác cùng
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh