logo
icon

MAREX SPECTRON

Quốc gia:

icon

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Thời gian giám sát: Trên 15 năm

Điểm đánh giá

7.07

Star

Tên đầy đủ

MAREX SPECTRON GROUP


Sản phẩm giao dịch

Ngoại hối, Cổ phiếu, Hàng hóa, Kim loại, Năng lượng


Nền tảng giao dịch


Tình trạng giám sát

Có giám sát quản lý


Email hỗ trợ

enquiries@marexspectron.com


Điện thoại liên hệ

+44 20 7655 6000

Giấy phép

8.50


Mức độ rủi ro

7.14


Chất lượng quản lý

7.33


Chất lượng vận hành

8.20


Chất lượng phần mềm

2.60

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Marex được xây dựng dựa trên bộ giá trị được chia sẻ của chúng tôi. Trong các hoạt động kinh doanh và các chương trình ESG, chúng tôi cố gắng đưa thế giới đến một nơi tốt đẹp hơn những gì chúng tôi đã tìm thấy.

Năm giá trị của chúng tôi là nền tảng cho mọi việc chúng tôi làm và chúng tôi mong muốn rằng mọi thành viên của công ty đều hành động với những giá trị này trong suốt quá trình làm việc của họ. Là một tổ chức, chúng tôi mong muốn sử dụng chúng để hướng dẫn tác động của chúng tôi đối với con người và hành tinh.


Tôn trọng

Khách hàng là trọng tâm của công việc kinh doanh của chúng tôi, với hiệu quả hoạt động tốt hơn và dịch vụ khách hàng tuyệt vời là nền tảng của công ty. Chúng tôi tôn trọng khách hàng của mình và cố gắng đối xử công bằng với họ.

Chính trực

Kinh doanh đúng cách là cách duy nhất. Chúng tôi luôn tuân theo một tiêu chuẩn đạo đức cao trong mọi việc chúng tôi làm - khách hàng của chúng tôi mong đợi điều này và chúng tôi yêu cầu điều đó ở chính chúng tôi.

Hợp tác

Chúng tôi làm việc theo nhóm - giao tiếp cởi mở và trực tiếp và sẵn sàng làm việc chăm chỉ và hợp tác là cơ sở để làm việc nhóm hiệu quả. Làm việc tốt với những người khác là cần thiết để chúng ta thành công trong những gì chúng ta làm.

Phát triển của chúng tôi

Con người của chúng tôi là cơ sở của lợi thế cạnh tranh của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn “tự phát triển” và biến Marex trở thành nơi mà những con người đầy tham vọng, chăm chỉ, tài năng chọn để xây dựng sự nghiệp của họ.

Thích nghi và tính linh hoạt

Kích thước và tính linh hoạt của chúng tôi là một lợi thế. Chúng tôi đủ lớn để hỗ trợ các nhu cầu khác nhau của khách hàng cũng như đủ khả năng thích ứng và nhanh nhẹn để đáp ứng nhanh chóng với các điều kiện hoặc yêu cầu thay đổi. Một môi trường không quan liêu nhưng được kiểm soát tốt sẽ thúc đẩy sự chủ động cũng như sự hài lòng của nhân viên.

logo
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi mang tính chất tham khảo tổng hợp, nhà đầu tư cần cân nhắc và tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi đầu tư của mình. Info Finance không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của nhà đầu tư.
Chúng tôi hân hạnh hợp tác cùng
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh