logo
icon

MILLENNIUM

Quốc gia:

icon

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Thời gian giám sát: Trên 15 năm

Điểm đánh giá

6.30

Tên đầy đủ

THE MILLENNIUM GLOBAL GROUP


Sản phẩm giao dịch

Ngoại hối


Nền tảng giao dịch


Tình trạng giám sát

Có giám sát quản lý


Email hỗ trợ

info@millenniumglobal.com


Điện thoại liên hệ

+44 20 7663 8900

Giấy phép

4.00


Mức độ rủi ro

7.57


Chất lượng quản lý

6.00


Chất lượng vận hành

8.60


Chất lượng phần mềm

6.20

NGƯỜI CỦA CHÚNG TÔI

Nhóm Lãnh đạo Toàn cầu Thiên niên kỷ kết hợp chuyên môn FX vững chắc và kinh nghiệm xây dựng các doanh nghiệp toàn cầu và đã cùng nhau làm việc để cung cấp các giải pháp tiền tệ cho các khách hàng tổ chức trong nhiều năm.

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA

Millennium Global chỉ tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm và giải pháp quản lý tiền tệ. Được thành lập vào năm 1994, chúng tôi vẫn độc lập và do chủ sở hữu quản lý. Chúng tôi là một trong những nhà tiên phong về quản lý đầu tư tiền tệ và là nhà lãnh đạo tư tưởng được công nhận.

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các giải pháp quản lý, thực thi và tư vấn tiền tệ cho cơ sở khách hàng toàn cầu.

Chúng tôi mong muốn có các quy trình hiện đại trong suốt hoạt động kinh doanh của mình. Chúng tôi cũng chú ý đến hoạt động, kiểm soát rủi ro, thực hiện và nghiên cứu cũng như các quyết định đầu tư và đầu tư mạnh mẽ vào con người, hệ thống và nguồn lực của chúng tôi trên toàn bộ hội đồng quản trị.

Chúng tôi tìm cách phát triển quan hệ đối tác lâu dài với khách hàng và cung cấp các dịch vụ phù hợp chất lượng cao. Để giúp chúng tôi đạt được điều này, chúng tôi liên tục tương tác với khách hàng của mình để hiểu mục tiêu của họ và các vấn đề họ phải đối mặt.

logo
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi mang tính chất tham khảo tổng hợp, nhà đầu tư cần cân nhắc và tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi đầu tư của mình. Info Finance không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của nhà đầu tư.
Chúng tôi hân hạnh hợp tác cùng
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh