logo
icon

MINT PARTNERS

Quốc gia:

icon

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Thời gian giám sát: Dưới 1 năm

Điểm đánh giá

0.33

Tên đầy đủ

MINT PARTNERS


Sản phẩm giao dịch

Cổ phiếu


Nền tảng giao dịch


Tình trạng giám sát

Không giám sát quản lý


Email hỗ trợ


Điện thoại liên hệ

+44 20 7786 3600

Giấy phép

0.00


Mức độ rủi ro

0.00


Chất lượng quản lý

0.36


Chất lượng vận hành

1.60


Chất lượng phần mềm

1.44

Bối cảnh tài chính toàn cầu không ngừng phát triển. Trong môi trường năng động này, mục tiêu của MINT là cung cấp cho khách hàng dịch vụ thực thi hiệu quả và chất lượng cao được hỗ trợ bởi khả năng nghiên cứu chuyên sâu của chúng tôi.


Chúng tôi tin rằng sự tôn trọng, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau là nền tảng của mọi quan hệ đối tác khách hàng/cố vấn thành công. Tại MINT, các mối quan hệ sẽ luôn là tài sản quý giá nhất của chúng ta.

logo
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi mang tính chất tham khảo tổng hợp, nhà đầu tư cần cân nhắc và tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi đầu tư của mình. Info Finance không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của nhà đầu tư.
Chúng tôi hân hạnh hợp tác cùng
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh