logo
icon

MNM

Quốc gia:

icon

Ấn Độ

Thời gian giám sát: Dưới 1 năm

Điểm đánh giá

0.91

Tên đầy đủ

MNM STOCK BROKING PVT LTD


Sản phẩm giao dịch

Cổ phiếu


Nền tảng giao dịch


Tình trạng giám sát

Không giám sát quản lý


Email hỗ trợ

info@mnmshares.com


Điện thoại liên hệ

+91 79 48000069

Giấy phép

0.00


Mức độ rủi ro

0.42


Chất lượng quản lý

1.16


Chất lượng vận hành

2.60


Chất lượng phần mềm

2.86

MNM Stock Broking Pvt Ltd là một Công ty thời đại mới cung cấp giao dịch trên Thị trường Chứng khoán & Phái sinh Tiền tệ ở Ấn Độ. Đây là một trong những công ty dịch vụ tài chính phát triển nhanh nhất, cung cấp công nghệ tiên tiến, các công cụ nghiên cứu và tư vấn sâu rộng, các chương trình giáo dục & đào tạo tiên tiến cũng như dịch vụ khách hàng đẳng cấp thế giới. MNM đóng vai trò là nhà môi giới cho giao dịch Thị trường chứng khoán và phái sinh tiền tệ, đồng thời cung cấp cả giao dịch trực tuyến và ngoại tuyến bằng tiền tệ, phân khúc chứng khoán và là thành viên của các sàn giao dịch hàng đầu của Ấn Độ, thông qua các công ty con có sự hiện diện trên toàn Ấn Độ với trụ sở chính tại Gujarat "Khách hàng là vị khách quan trọng nhất" và Mọi nhân viên đều tuân thủ Giao dịch minh bạch.


Chúng tôi trao quyền cho khách hàng của mình bằng cách trở thành 'Cố vấn' - cung cấp cho anh ấy thông tin liên quan, dễ hiểu và kịp thời để thực hiện nhằm đáp ứng các mục tiêu đầu tư của anh ấy bằng cách quan sát thị trường toàn cầu và bao gồm tất cả các khía cạnh có thể cần lưu ý.

logo
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi mang tính chất tham khảo tổng hợp, nhà đầu tư cần cân nhắc và tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi đầu tư của mình. Info Finance không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của nhà đầu tư.
Chúng tôi hân hạnh hợp tác cùng
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh