logo
icon

TANNEK

Quốc gia:

icon

Việt Nam

Thời gian giám sát: Dưới 1 năm

Điểm đánh giá

0.42

Tên đầy đủ

TANNEK


Sản phẩm giao dịch


Nền tảng giao dịch


Tình trạng giám sát

Chấm dứt Kinh doanh


Email hỗ trợ


Điện thoại liên hệ

Giấy phép

0.00


Mức độ rủi ro

0.37


Chất lượng quản lý

0.16


Chất lượng vận hành

0.80


Chất lượng phần mềm

2.00

MỤC TIÊU VÀ TẦM NHÌN

Trong những năm gần đây, khi điều kiện kinh tế trong và ngoài nước rơi vào tình trạng ảm đạm, việc gây quỹ đầu tư mạo hiểm ngày càng khó khăn và các nhà đầu tư có nhu cầu ngày càng cao đối với hoạt động thực tế và hiệu quả đầu tư của các quỹ đầu tư mạo hiểm. Nó phải được tăng cường hơn nữa và linh hoạt hơn để nâng cao hiệu quả đầu tư của các nhà đầu tư quỹ đầu tư mạo hiểm và chính công ty quản lý vốn mạo hiểm. Ngoài việc tạo ra sự tăng trưởng thận trọng và chủ động từ đầu tư vốn, có thể cung cấp chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân sự, Giá trị gia tăng của đầu tư chung, chia sẻ lợi nhuận, hợp tác xuyên biên giới và các cơ hội mua lại cũng đã trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư.


logo
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi mang tính chất tham khảo tổng hợp, nhà đầu tư cần cân nhắc và tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi đầu tư của mình. Info Finance không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của nhà đầu tư.
Chúng tôi hân hạnh hợp tác cùng
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh