logo
icon

TRUST CAPITAL

Quốc gia:

icon

Seychelles

Thời gian giám sát: 1 - 5 năm

Điểm đánh giá

3.93

Tên đầy đủ

TRUST CAPITAL S.A.L.,


Sản phẩm giao dịch

Ngoại hối, Chỉ số, Cổ phiếu, Hàng hóa, Kim loại, Năng lượng


Nền tảng giao dịch

MT4


Tình trạng giám sát

Giám giát quản lý từ xa


Email hỗ trợ

cs@TrustCapital.com


Điện thoại liên hệ

+961 1 999 255

Giấy phép

4.00


Mức độ rủi ro

3.60


Chất lượng quản lý

3.00


Chất lượng vận hành

5.00


Chất lượng phần mềm

7.20

Trust Capital S.A.L là một trung gian tài chính chuyên thực hiện các dịch vụ thanh toán và bù trừ trực tuyến cho các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ trên giao ngay FOREX, kim loại giao ngay, CFD năng lượng, CFD hàng hóa và các công cụ phái sinh khác. Chúng tôi được cấp phép bởi Ngân hàng Trung ương Lebanon (BDL), được quản lý bởi Cơ quan Thị trường Vốn (CMA) của Lebanon và được liệt kê là số 20 trên Sổ đăng ký các Trung gian Tài chính. Chúng tôi hoàn toàn tuân thủ cơ quan giám sát và vận hành công việc kinh doanh của mình theo các thông lệ tốt nhất trong ngành bằng cách duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về quản trị, tuân thủ và liêm chính.

logo
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi mang tính chất tham khảo tổng hợp, nhà đầu tư cần cân nhắc và tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi đầu tư của mình. Info Finance không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của nhà đầu tư.
Chúng tôi hân hạnh hợp tác cùng
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh