logo
icon

UNITED ASIA FUTURES

Quốc gia:

icon

Indonesia

Thời gian giám sát: 1 - 5 năm

Điểm đánh giá

0.67

Tên đầy đủ

PT. UNITED ASIA FUTURES


Sản phẩm giao dịch

Ngoại hối, Cổ phiếu, ETFs


Nền tảng giao dịch


Tình trạng giám sát

Không giám sát quản lý


Email hỗ trợ

admin@united-asia.com


Điện thoại liên hệ

+62 21 57906333

Giấy phép

0.00


Mức độ rủi ro

1.00


Chất lượng quản lý

0.42


Chất lượng vận hành

2.00


Chất lượng phần mềm

1.20

PT. United Asia Futures là Nhà môi giới tương lai cung cấp các dịch vụ trong giao dịch hợp đồng tương lai của các phái sinh tài chính như Chỉ số chứng khoán, Giao dịch ngoại hối (Forex), Vàng Loco London và Hợp đồng giao dịch hàng hóa tương lai đa phương với các dịch vụ có đặc điểm kỹ thuật công nghệ cao cho Sở giao dịch hàng hóa tương lai ở Indonesia.

Sự ra đời của Luật số 32 năm 1997 được sửa đổi bởi Đạo luật số 10 năm 2011 về giao dịch hàng hóa kỳ hạn và Quy định của Chính phủ số tháng 9 năm 1999 về Tổ chức giao dịch hàng hóa kỳ hạn, đã mở ra một hình thức đầu tư và kinh doanh mới ở Indonesia mà là hợp pháp và chính thức có thể được thực hiện.

PT. United Asia Futures được thành lập nhằm tạo cơ hội cho công chúng nhận thức và quen thuộc hơn với hệ thống giao dịch hàng hóa kỳ hạn, cũng như trung tâm thông tin về hợp đồng tương lai có tại Sở giao dịch hàng hóa kỳ hạn ở Indonesia.

Hơn nữa, PT. United Asia Futures cung cấp dịch vụ cho công chúng để có thể giao dịch các hợp đồng tương lai một cách an toàn.

TẦM NHÌN

 Thúc đẩy và phát triển giao dịch kỳ hạn nhằm mang lại lợi ích cho sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của Indonesia.

NHIỆM VỤ

Cung cấp dịch vụ và giáo dục xuất sắc về chất lượng và tính toàn vẹn.

CHÂM NGÔN

Nhận thức về An ninh và Tự tin trong Giao dịch Tương lai Toàn cầu.

logo
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi mang tính chất tham khảo tổng hợp, nhà đầu tư cần cân nhắc và tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi đầu tư của mình. Info Finance không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của nhà đầu tư.
Chúng tôi hân hạnh hợp tác cùng
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh