logo
icon

YCM INVEST

Quốc gia:

icon

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Thời gian giám sát: Trên 15 năm

Điểm đánh giá

6.23

Tên đầy đủ

YCM-INVEST LTD


Sản phẩm giao dịch

Ngoại hối, Kim loại, Chỉ số, Năng lượng, Cổ phiếu, Tiền điện tử, Hợp đồng chênh lệch


Nền tảng giao dịch

MT4, MT5


Tình trạng giám sát

Có giám sát quản lý


Email hỗ trợ

contact@finotec.com


Điện thoại liên hệ

+44 20 351 45555

Giấy phép

4.00


Mức độ rủi ro

7.14


Chất lượng quản lý

6.36


Chất lượng vận hành

7.20


Chất lượng phần mềm

6.60

YCM-Invest là tên giao dịch của Finotec Trading UK Ltd, được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan quản lý tài chính [Số tham chiếu công ty 470392] để nắm giữ tiền của khách hàng, hoạt động trên cơ sở tiền gốc phù hợp và quản lý các khoản đầu tư của khách hàng chuyên nghiệp.


Trọng tâm của chúng tôi tại YCM-Invest là dành cho Người quản lý tài sản và Nhà giao dịch chuyên nghiệp, cung cấp cho họ không chỉ khả năng khớp lệnh tốt nhất, bảo hiểm quỹ khách hàng và nền tảng giao dịch để tiếp cận thị trường, mà còn là tùy chọn của giải pháp bảo trợ theo quy định, sản phẩm đầu tư thay thế cho phòng hộ truyền thống quỹ, phân bổ quỹ của nhà đầu tư và các chương trình giao dịch của riêng chúng tôi.


Sản phẩm Đầu tư YCM-Invest là một giải pháp thay thế cho quỹ phòng hộ truyền thống vì nó có thể được Người quản lý tài sản sắp xếp, dán nhãn màu trắng, quản lý và quảng bá dưới dạng một sản phẩm duy nhất, thông qua đó tất cả các tài khoản được quản lý có thể được quản lý theo nhóm.


Đội ngũ quản lý của chúng tôi đã phát triển các chương trình quản lý đầu tư cho các Quỹ phòng hộ và Văn phòng gia đình trên toàn thế giới, tận dụng dữ liệu lớn, thuật toán tự học và thông tin thực tế về tâm lý thị trường để mang lại sự tăng trưởng nhất quán.

logo
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi mang tính chất tham khảo tổng hợp, nhà đầu tư cần cân nhắc và tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi đầu tư của mình. Info Finance không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của nhà đầu tư.
Chúng tôi hân hạnh hợp tác cùng
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh