logo

Report

Missappropriation of Clients Fund

LỢI DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

image of user

#77A93A55ACA9

19/08/2023

LỢI DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Ngày 11/7/2023, sau 1 thời gian tìm hiểu và 1 người bạn IB đã test nạp và rút tiền tại sàn Basel Market thành công, tôi tiến hành nạp tiền 499 triệu vào tài khoản mt5 1038396 để giao dịch, tôi tiến hành giao dịch sell mã CHNIND.SPOT để qua đêm vì được biết vốn tôi vào hơn 20 000 USD miễn phí qua đêm 2 tháng, không có phí hoa hồng, tôi kiểm tra kĩ thì trên thông số mã này không có phí qua đêm và không có phí hoa hồng. Những lệnh này đều có lợi nhuận. Hôm sau (12/7/2023), bạn IB Nguyễn Minh Trí đó bảo nếu nạp thêm 5 000 USD sẽ được bonus 5 000 USD trên tống vốn 25000 USD và được giảm spread nên tôi đã nạp thêm 100 triệu để tống số tiền nạp trên 25000 USD và tôi cũng nhận được 5000 USD bonus. Tôi tiếp tục lệnh Sell mã CHNIND.SPOT và để qua đêm hôm sau tôi vẫn có lợi nhuận thêm 4000 USD nữa và không bị tính phí nào hết. Lúc này tổng tiền vốn của tôi lên đến 32 242 USD. Ngày 14/7/2023 tôi tiếp tục sell mã CHNIND.SPOT với khối lượng là 10 lots tôi để qua đêm thì thứ 7 và chủ nhật tôi thấy không bị trừ phí gì cả. Tuy nhiên đến sáng sớm thứ 2 tôi thấy bị trừ 30 000 USD phí qua đêm làm cho lệnh của tôi tự cắt khi mở cửa giao dịch và lệnh này vẫn có lợi nhuận hơn 1000 USD. Tôi tiến hành lệnh rút tiền và gửi khiếu nại lên mail thì nhận được câu trả lời phải nạp tiền thêm. Tôi không đồng ý thì sàn tự trừ 4000 USD phí hoa hồng và tài khoản của tôi bị âm. Tôi gọi điện, nhắn tin cho suport của sàn nhưng không nhận được câu trả lời nào. Đề nghị bên bạn hỗ trợ giúp tôi lấy lại tiền

icon

Reported Broker

hình ảnh

BASEL MARKETS

Regulated time: 1 - 5 years

icon

Other reports about this broker

Do you face the same problem ?

Let us help you get back your money

Send report
icon

Other problems

View more
icon
logo
InfoFinance do not provide investment advice. Please note that by investing in and/or trading financial instruments, commodities and any other assets, you are taking a high degree of risk and you can lose all your deposited money. You should engage in any such activity only if you are fully aware of the relevant risks
Our partners
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh

Social Media:

icon
icon
icon
icon
icon

CONTACT US

Support/consult to traders:

CS@infofx.vn

Hotline/Zalo/Telegram:

0904 096 829 / 093 1085 659