logo

Khiếu nại

Sàn thao túng giá

Đánh cháy, cắt lệnh!

image of user

#79B3EC6B00DB

05/07/2022

Đánh cháy, cắt lệnh!

Ngày 30/3/3022 mở tài khoản 961881 với số vấn 5000$ Ngày 19/03/2022 mở tài khoản 960066 với số vốn 5000$ Ngày 11/04/2022 mở tài khoản 985977 với số vốn là 17000$ Ngày 22/05/2022 mở tài khoản 993850 với số vốn là 9300$ Ngày 20/05/2022 mở tài khoản 993715 với số vốn là 8500$ Qua quá trình giao dịch trượt giá cháy tài khoản và nghi ngờ có can thiệp của sàn!

1/53

icon

Sàn bị khiếu nại

hình ảnh

BASEL MARKETS

Thời gian giám sát: 1 - 5 năm

icon

Các khiếu nại khác của sàn

Bạn cũng gặp vấn đề tương tự ?

Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn

Gửi khiếu nại
icon

Xem các khiếu nại khác

Xem thêm
icon
logo
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi mang tính chất tham khảo tổng hợp, nhà đầu tư cần cân nhắc và tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi đầu tư của mình. Info Finance không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của nhà đầu tư.
Chúng tôi hân hạnh hợp tác cùng
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh