logo
icon

PESIC SECURITIES

Quốc gia:

icon

Seychelles

Thời gian giám sát: 1 - 5 năm

Điểm đánh giá

3.73

Tên đầy đủ

PETER PESIC & CO SECURITIES (SEYCHELLES) LIMITED


Sản phẩm giao dịch

Cổ phiếu


Nền tảng giao dịch

Webtrader


Tình trạng giám sát

Giám giát quản lý từ xa


Email hỗ trợ

contact@pesicsecurities.com


Điện thoại liên hệ

+1 877 820 0866

Giấy phép

4.00


Mức độ rủi ro

3.31


Chất lượng quản lý

3.48


Chất lượng vận hành

5.40


Chất lượng phần mềm

4.63

Peter Pesic & Co. Securities, Inc. là Nhà môi giới đầu tư (Nhà môi giới chiết khấu - được ủy quyền thực hiện lệnh cho khách hàng mà không đưa ra lời khuyên) Được cấp phép bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính www.fscmauritius.org (Giấy phép số C112010915) theo Mục 29 của Chứng khoán Đạo luật 2005, Quy tắc 4 của Quy tắc Chứng khoán (Cấp phép) năm 2007 và Quy tắc Dịch vụ Tài chính (Cấp phép và Phí Hợp nhất) năm 2008.


Tại Canada Peter Pesic & Co. Securities, Inc. đã được cấp NRD # 41560 trong Cơ sở dữ liệu đăng ký quốc gia www.nrd.ca và đã thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Ontario (La Commission des valeurs Mobilières de l'Ontario) www.osc.gov.on .ca rằng họ đang chuyển tiếp các miễn trừ có sẵn theo NI 31-103


IRS đã phê duyệt đơn đăng ký Trung gian đủ tiêu chuẩn của Peter Pesic & Co. Securities, Inc để ký kết Thỏa thuận trung gian đủ tiêu chuẩn với IRS. Thỏa thuận trung gian đủ điều kiện sửa đổi được xuất bản trong Thủ tục doanh thu 2014-39, 2014-29 I.R.B. 151. Mã số nhận dạng người sử dụng lao động trung gian đủ tiêu chuẩn (QI-EIN) đã được cấp cho Peter Pesic & Co. Securities, Inc.Peter Pesic & Co. Securities, Inc. tiến hành hoạt động kinh doanh môi giới tổ chức trên toàn thế giới. Để mở tài khoản môi giới doanh nghiệp với Peter Pesic & Co. Securities, Inc., bạn cần phải cư trú tại các khu vực pháp lý sau: La Réunion, Cộng hòa Nam Phi, Vương quốc Anh, Cộng hòa Ireland, Botswana, Kenya, Zambia, Uganda, Gambia, Rwanda, Tanzania, Mozambique, Madagascar, Nigeria, Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh, Gibraltar, Bermuda, Malta, Brazil, Argentina, Peru, Chile, Uruguay, Nga, CHND Trung Hoa, Cộng hòa Trung Hoa, Nhật Bản, Philippines, Ukraine, Ấn Độ, Seychelles, Thụy Sĩ , Mexico, Costa Rica, Honduras, Belize, Panama, Barbados, UAE, Monaco, Saint Pierre và Miquelon, BVI và Bahamas.


Dưới đây chỉ dành cho mục đích thông tin:


Xin lưu ý rằng Peter Pesic & Co. Securities, Inc bắt buộc phải tuân theo các quy tắc KYC (Biết khách hàng) của Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC) để phân loại khách hàng của mình là khách hàng bán lẻ, khách hàng chuyên nghiệp hoặc bên đối tác đủ điều kiện (Khách hàng tổ chức) và điều này phụ thuộc vào thông tin được cung cấp cho chúng tôi.


Xin lưu ý rằng Peter Pesic & Co. Securities, Inc sẽ không thể đại diện cho khách hàng bán lẻ và do đó Peter Pesic & Co. Securities, Inc sẽ không thể cung cấp dịch vụ của mình nếu bạn đáp ứng tiêu chí này hoặc yêu cầu phân loại này.


Những khách hàng không đáp ứng được tiêu chí phân loại khách hàng chuyên nghiệp hoặc bên đối tác đủ điều kiện có thể yêu cầu bằng văn bản để được coi là khách hàng chuyên nghiệp. Trong những trường hợp như vậy, Peter Pesic & Co. Securities, Inc sẽ phải thực hiện các đánh giá sâu hơn, có thể bao gồm việc yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng tài liệu bổ sung về kinh nghiệm giao dịch trước đó và danh mục công cụ tài chính của bạn để đáp ứng bài kiểm tra định tính và định lượng.

logo
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi mang tính chất tham khảo tổng hợp, nhà đầu tư cần cân nhắc và tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi đầu tư của mình. Info Finance không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của nhà đầu tư.
Chúng tôi hân hạnh hợp tác cùng
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh

Social Media:

icon
icon
icon
icon
icon

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hỗ trợ giải đáp/Tư vấn cho trader:

CS@infofx.vn

Hotline/Zalo/Telegram:

0904 096 829 / 093 1085 659